گزارش نمایه سازی نشریات در موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه

گزارش نمایه سازی نشریات در موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی نمایه

 

در حال حاضر موسسه نمایه به صورت روزانه اقدام به نمایه سازی حدود 1700 عنوان نشریه شامل روزنامه ، هفته نامه، ماهنامه ، فصلنامه و گاهنامه می پردازد که در قالب داده های ماهانه و با حجم حدود 12000 عنوان داده تحویل مشترکان و کاربران می گردد و در پایگاه اینترنتی ایران نمایه www.irannamaye.ir به روز می گردد. در این راستا تاکنون بیش از 1.200.000 مقاله، نقد و گفتگوی منتشر شده در نشریات کشور نمایه سازی و با قابلیت های مختلف جستجو تقدیم پژوهشگران گردیده است.

 

نوع نشریه

فعال

فصلنامه

524 عنوان

ماهنامه

598 عنوان

هفته نامه

101 عنوان

دوماهانه

107 عنوان

سالنامه

10 عنوان

پانزده روز یکبار

1 عنوان

دوهفته نامه

9 عنوان

روزانه

51 عنوان

دوفصلنامه

92 عنوان

گاهنامه

206 عنوان

جمع

1699 عنوان

 

/ 1 نظر / 39 بازدید