نوستالژی اول مهر

نوستالژی اول مهر

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک .

باز هم "مدرسه ها واشده" و دانش آموزان ، خوشحال و یا غمگین فصل نو زندگی را آغاز می کنند. روزهایی که هرگز برنخواهد گشت.

یاد آن روزهایی می افتم که هر اول مهر با صدای رادیومان که سرود "صبح است اول مهر    دل می تپد ز شادی    از شوق کودکانه....." را می خواند ما یقین می کردیم که تابستان تمام شده و باید به مدرسه رفت.یاد کتابهایمان که با چه ذوقی می خریدیم و ساعتها صرف دوختن و جلد کردنشان می کردیم. این اواخر که تنبل تر شده بودیم و جلدهای آماده و منگنه های بزرگ آمده بود جلدهای آماده می خریدیم و برای هر کتاب یک تومن خرج منگنه می کردیم.

یاد روزهایی که کلاس به خاط بمباران تعطیل می شد و درس را با تلویزیون می خواندیم و البته بیشتر زنگ تفریح آن که گوریل انگوری و پسر شجاع داشت می دیدیم.

نمی دانم.هیچ چیزی برای زندگی با رفاه و امنیت نبود. گرانی، بمباران، کمبود، فشار و ... ولی چرا حالا برای بعضی ها این روزها اینقدر شیرین شده است؟ شاید احساس آرامش و رفاه هم سیاسی شده است.

یاد کتابهایی که بعد از پایان سال، جلدهایش را می کندیم تا وقتی به دیگران می دهیم نو باشند.

یاد چوپان دروغگو به خیر که از روی شوخی دروغ می گفت نه برای حفظ پست و مقام یا کسب آن.

یاد لاک پشت پرنده به خیر که وقتی حرف زد از آسمان به زمین افتاد و کاش ما هم می دانستیم برخی حرف هایمان ما را به زمین می زند.

یاد کلاغ و روباه به خیر که ما را به دیدن و شنیدن داستان پنیر دزدها عادت داد تا میلیاردها تومان اختلاس را نبینیم.

یاد دهقان فداکار به خیر که الان در روستایش ماهواره می بیند و با پول یارانه اش قطار کوکی می خرد.

یاد کبری به خیر که با تصمیم خود مهارتهای زندگی را یادمان میداد و امروز کبری ها جای خود را به ستایش ها و هستی ها و آیداها داده اند تا با دوست پسرهایشان تصمیمات دیگری بگیرند و برای خروج از کشور نقشه بکشند.

یاد حسنک به خیر که حرف گوسفندانش را می فهمید اما امروز زبان آمیزاد هم فهمیده نمی شود.

یاد پطرس فداکار به خیر که هیچ وقت نفهمیدیم یک دروغ بزرگ بود و ما پطرس هایی داشته ایم که نه با انگشت که با قلب و دستان کوچک خویش مقابل تانک های دشمن ایستادند تا سیل دشمنان خانمان ما را نبرد و ما هرگز نامشان را در هیچ کتابی ننوشتیم و هیچ سدی را به نامشان نکردیم.

/ 2 نظر / 167 بازدید
واقعیت سوسک زده

سلام نوستالژی اول مهر ............................. ممنون به خاطر اینکه جلد کتاب اول و درس های اون موقع رو تو وبتون گذاشتید واقعا به جورایی دلم زیرو رو شد با دیدنشون