فال

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

کتابخانه الکترونیکی ، دیجیتالی و مجازی(بخش پایانی) - نمایه


نمایه
 
پيوند ها

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧ توسط نمایه

کتابخانه الکترونیکی ، دیجیتالی و مجازی (بخش پایانی)

شیلا نعیمی

کتابخانه مجازی و کتابخانه الکترونیکی

با توجه به مباحث گذشته می توان به تفاوت های میان کتابخانه مجازی و کتابخانه الکترونیکی اشاره کرد:

1- منابع کتابخانه الکترونیکی شامل منابع چاپی و غیر چاپی از قبیل فیلم ، میکروفیلم ، میکروفیش، انواع لوح فشرده و منابع اینترنتی است . در حالی که کتابخانه مجازی ، فاقد هر نوع ماده ملموس ، خواه چاپی و خواه غیر چاپی است.

2- کتابخانه الکترونیکی ، درست مانند کتابخانه سنتی و خودکار دارای ساختمان ، تجهیزات ، مکان و منابع فیزیکی است و لی کتابخانه مجازی کتابخانه ای بدون دیوار و بدون منابع و موجودیت فیزیکی است.

3-  در کتابخانه الکترونیکی ، کاربر می تواند به محل کتابخانه مراجعه کند و از خدمات و منابع آن چه به شکل چاپی و چه به شکل غیر چاپی استفاده کند ولی مراجعه کاربر به کتابخانه مجازی معنا ندارد و کاربران فقط از راه دور و از طریق شبکه های ارتباطی می توانند به منابع آن دسترسی داشته باشند .

4- در کتابخانه الکترونیکی ، کتابدار همان نقش واسط میان کاربران و منابع اطلاعاتی را دارد ولی در کتابخانه مجازی فقط میان تولید کننده اطلاعات و دریافت کننده آن ارتباط برقرار می شود از این رو به کتابدار در نقش واسط نیازی نیست.

5-  کتابخانه الکترونیکی کتابخانه ای است که نه تنها دستیابی به منابع مجموعه خود را فراهم می آورد بلکه دستیابی به منابع دیگر مجموعه ها را نیز ممکن می سازد . اما کتابخانه مجازی هر چند می تواند دسترسی به منابع دیگر مجموعه ها را فراهم سازدولی خود دارای منابع و مجموعه خاص نیست.

6- اصطلاح کتابخانه مجازی برای توصیف همکاری و تعاون میان چند کتابخانه الکترونیکی که منابعشان را در یک شبکه دیجیتالی به هم مرتبط کرده اند، استفاده می شود. بنابراین کتابخانه مجازی ، خود از چندین کتابخانه الکترونیکی تشکیل می شود که در یک فضای مجازی و در یک شبکه دیجیتالی منابعاشان را به اشتراک می گذارند.


کتابخانه مجازی و کتابخانه دیجیتالی

تفاوت های میان کتابخانه مجازی و کتابخانه دیجیتالی عبارتند از :

1- کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ای است مشابه کتابخانه های سنتی ، با این تفاوت که منابع آن در فرمت دیجیتالی است . این بدان معناست که کتابخانه های دیجیتالی نیز مانند کتابخانه ها ی سنتی دارای ساختمان و تجهیزات ، کتابدار در نقش واسط ، منابع فیزیکی و مجموعه خاص است و تنها تفاوت آن با کتابخانه های سنتی درنوع مواد ( دیجیتالی بودن آن ) و در نتیجه قابلیت استفاده از آن در شبکه ، و بدین ترتیب امکان دسترسی از راه دور به این منابع است . در حالی که کتابخانه مجازی کتابخانه ای بدون دیوار و بدون منابع و فاقد کتابدار در نقش واسط است.

2-  در کتابخانه دیجیتالی ، استفاده از اطلاعات الکترونیکی به عنوان یک بخش از استفاده کل ، مرتبا در حال افزایش و استفاده از منابع چاپی به عنوان یک بخش از استفاده کل ، در حال کاهش است . یعنی هنوز آن فرمت چاپی و حضور فیزیکی کاملا رخت بر نبسته است . می توان گفت کتابخانه دیجیتالی ، یک گام فراتر از کتابخانه الکترونیکی و یک گام عقب تر از کتابخانه مجازی است .

3-  ویژگی عمده کتابخانه دیجیتالی دسترسی به آن ، از هر مکان و در هر زمان است که از این حیث درست مانند کتابخانه مجازی است . اما این دسترسی محدود به مجموعه ای خاص است که این مجموعه حتی ممکن است دارای اسنادچاپی نیز باشد ( هر چند که این اسناد ابتدا به فرمت دیجیتال تبدیل شده ، بعد مورد استفاده قرار می گیرند) و در یک محل خاص گرد آوری شده و از یک محل خاص ارائه خدمات می شود ( برای راحتی درک این موضوع می توانید یک کتابخانه سنتی را در نظر بگیرید که به جای فقسه هایی از کتاب، دارای قفسه هایی از منابع دیجیتالی است که در یک مکان خاص گرد آوری شده و می تواند در شبکه ها قرار گرفته و از راه دور نیز بازیابی شود. البته کتابخانه دیجیتالی علاوه بر مجموعه خود به دیگر مجموعه ها نیز دسترسی دارد) ، اما کتابخانه مجازی در واقع " یک مرکز ارجاعی پیوسته" است که پیوندهایی را به سایت های دارای مجموعه اشیای اطلاعاتی مرتبط ، فراهم می کند .

گروهی از سایتهای مرتبط ، و پیوندهایی به آن سایت ها و یا نشانی های اینترنتی است . در واقع کتابخانه مجازی به خودی خود فاقد منابع و مجموعه و مکان خاص است و منابع اطلاعاتی آن گرد آوری نشده است و در سراسر جهان گسترده است . یعنی منابع کتابخانه مجازی ، همان منابع کتابخانه های الکترونیکی و دیجیتالی هستند و کتابخانه مجازی فقط ارجاعات به آنها را فراهم می کند.

4- هم کتابخانه الکترونیکی و هم کتابخانه دیجیتالی می توانند کتابخانه مجازی باشند . در صورتی که اگر فقط به صورت مجازی باشند، به این معناست که کتابخانه ای به مفهوم واقعی ( کتابخانه ای دارای منابع و ساختمان و تجهیزات فیزیکی ) وجود نداشته باشد . به عنوان مثال ، یک کتابخانه مجازی می تواند شامل منابع و موادی از چندین کتابخانه مجزا باشد که در یک فضای مجازی با استفاده از رایانه و شبکه های رایانه ای سازمان یافته و قابل دسترس است.

پانوشتها:

 [1] Riccio

[2] Sharma &Vishwanathan

[3] Zagalo,Sousa pinto,Martins

[4] Marchionini

[5]Matson & Bonski

[6] Marcum

[7] Hunter

[8]Tennant

[9] Wind

[10] Metadata

[11] Video Conference

[12] Text Chat

[13] Ulrich

[14] views

[15] Logical design

[16] View


منابع فارسی:

 آنجلو، باربارا(1381)". کتابخانه مجازی چیست؟"، مختاری ، حیدر، کاما ، 3(14و15): 37-35.

 اصنافی،‌امیررضا(1384)."یادگیری الکترونیکی چیست و جیگاه کتابخانه های مجازی در ین فریند کجاست ؟"،فصلنامه کتاب3(63):148-138.

 الریخ ، پاول .اس.(1382)" گامی بزرگ به سوی کتابخانه مجازی : اهمیت کتابخانه مجازی برای کتابخانه های عمومی ".نوروزی یعقوب .پیام کتابخانه ، 13(1و2):68-60.

 باکلند، مایکل . کتابخانه های آینده .ترجمه بابک پرتو . تهران: نشر کتابدار،1379.
 پناهی ، سیروس (1382). " کتابخانه مجازی و تفاوت های آن با کتابخانه های الکترونیکی و دیجیتالی"، فصلنامه کتاب ، 14(2):106-99.

 جاینت، نیک: لاو، دریک . "کتابخانه های الکترونیک : یک مرور". صباغی نژاد ، زیور. مجله الکترونیکی نما، 3(3) .دسترسی از طریق: 

http://www.irandoc.ac.ir/e-journal.htm

 حسن زاده ، محمد .(1382)" فرایند کار یک کتابخانه مجازی ( ساختار ، محتوی ، شیوه عمل و مدیریت) "، کتابدرای و اطلاع رسانی ، 6 (1):

صفحه 22-11.

 حسن زاده ، محمد(1381) " کتابخانه های دیجیتال : طرز کار ، ساختار و کتابداران و اطلاع رسانان آینده".پیام کتابخانه ، 12(3و4): 47-42.

 داوودیان ، فرشته (1382). تحول خدمات اطلاع رسانی در کتابخانه های مجازی .پیام کتابخانه ،13(1و2):16-5.

زاگالو،
 طاهری، طاهره.(1381)"کتابخانه ملی :دیجیتالی یا سنتی". فصلنامه کتاب، 13(4):131-124.

 عاصمی ، عاصفه.(1382) "کتابخانه دیجیتالی، کتابخانه الکترونیکی وکتابخانه مجازی( تفاوتها ، شباهت ها و میزان همپوشانی) ، پاپیروس، 3 .

 علیپورحافظی،مهدی:نوروزی،یعقوب(1382)."خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه های مجازی "،فصلنامه کتاب،14(1):96-87.

 غیاثی، حمید رضا.(1377) "کتابخانه مجازی به عنوان یک طرح ملی ".

کتاب ماه.

 قاضی میرسعید، جواد: غفاری ، سعید.(1381)"کتابخانه دیجیتالی"، کاما،3(14و15): 24-18.

 کاردان نشاطی ، محمد(1382).کتابخانه های دیجیتالی ( مجموعه مقالات).تهران :چاپار.

 "کتابخانه مجازی آشنایی با یکی از کاربردهای (world wide web)وب جهان گستر  "(1374)، رایانه ، 6(47) شماره:83 -82.

 کوشا، کیوان(1382)."کتابخانه دیجیتالی چیست؟"، پاپیروس:6-1.

 زاگالو،سوساپینتو، مارتینو(1383)."کتابخانه مجازی براساس پروتکل زد50/39".غلام ،فاطمه.فصلناممه کتاب،2(58):200-194.

  "نقش کتابخانه دیجیتالی دراطلاع رسانی"(1382)،پیام نیرو، 10 :77-76.

 نبوی،فاطمه(1384).کتابخانه دیجیتالی .مبانی نظری

،محتوا،ساختار،سازماندهی،استاندردهاو هزینه ها( همراه با نگاهی به برخی کتابخانه های دیجیتالی خارجی و داخلی ).مشهد: سازمان کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،1384.

 ویند، روبرتجی.(1376)" کتابخانه مجازی و مفاهیم آن : عزمیت به فراسوی سنن " ، کولائیان ، فردین . پیام کتابخانه ، 7(2):صفحه 9-6.

 
منابع لاتین:


 Borgman,Christinel."What are digital libraries? competing visions"Information processing and management,35(1999):227-243.

Green, David G.(1999)."Proposed operation of a virtual library"[online] available:http://ces.iisc.ernet.in/hpg/cesmg/virtual.html 
 Hunter,Karen(2003)."The future of digital libraries"The  journal  of  academic librarian ship :29(5):275

 Ricco,Holly M.(2001)."Features-the virtual library- past, present & future" [online] available:

http://www.llrx.com/features/virtuallibrary.htm
 Marchionini,Gray(2000)."Evaluating digital libraries:A longitudinal and multifacetedview"Library Trends,49(2):304-333.

 Marcum,Deanna2003)."Requirements for the future digital library".The journal of academic librarianship,29(5):276-279.
 Matson,Lisa.Dallape and Bonski,David J(1997)."Do digital libraries need librarians? an expriemental dialog"online november.

 Oppenheim,C;Smithson,D.(1999)"What is the hybrid library?". Journal of information science:97-122.

 Sharma, R.K. and Vishwanathan, K.R. Digital libraries:

development and challenges Library Review, 2001, vol. 50, no. 1, pp. 10-16(7)

 Tennant,Roy."DigitalV.ElectronicV.VirtualLibraries".[online].available:http://sunsite.berkely.edu/mydefinitions.html.
 Ttravica,Bob(1999)."Organizational Aspects of the virtual library: A survey of academic libraries".Library and information science research,2192):173-203.
 Viles,Anne.(1999)"the virtual refrences hinterview:equivalencies"..[online]. Available:

http://www.ifla.org/VII/dg/dgrw/dp99-06.htm.
  Woolery,Emily.(2001)"The virtual library:going beyond traditional service".[online]. Available:

http://techdevents.org/teched-01/proceedings/Woolery/teched/20proceedins.doc.

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظقالب وبلاگقالب وبلاگگالری عکسفاگالری عکس آلامتو