فال

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

مدیریت دانش و منابع الکترونیکی کتابخانه ها - نمایه


نمایه
 
پيوند ها

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧ توسط نمایه

مدیریت دانش و منابع الکترونیکی کتابخانه ها

زهره رمضانی[1][1]

مقدمه:

هدف اصلی کتابخانه ها، اشاعه اطلاعات مناسب و به موقع است. رسیدن به این مهم می طلبد تا کتابخانه ها از فناوری اطلاعات آگاهی کامل داشته باشند و همگام با پیشرفت این فناوری، دانش خود و کاربران کتابخانه ها را نیز به روز نمایند. با ظهور منابع الکترونیکی به عنوان بخشی از فناوری اطلاعات، وظایف کتابداران افزایش یافته است. آگاهی از انواع منابع  الکترونیکی و چگونگی انتخاب و مدیریت این منابع جزء لاینفک دانش کتابداران کتابخانه های امروزی است. روشن است که برای موفقیت در زمینه ارائه اطلاعات به موقع و مناسب به کاربران، کتابخانه ها مدیریتی را می طلبند که افراد متخصص و آگاه را انتخاب نمایند تا با دانش و تجربیات خود بتواند در سلسله فعالیتهای نظام مند مدیریت منابع الکترونیی انتخابی درست و عملی به جا و به موقع انجام دهد. در راستای رسیدن به این هدف این مقاله سعی دارد تا تعاریف درستی از مدریرت دانش و نقش ع وامل تأثیرگذار در این مدیریت را بیان نموده، سپس به تعریف منابع الکترونیکی پرداخته و انواع آنها را همراه با معیار انتخاب هر یک جهت مجموعه سازی بهینه یک کتابخانه بیان کند. در پایان نقش مدیریت د انش در منابع الکترونیکی و انتخاب آنها در کتابخانه ها را ارائه دهد.

 

تعریف مدیریت  دانش

                                                به زبان ساده مدیریت دانش به دست آوردن اطلاعات، سازماندهی آنها و استفاده مفید از آنها برای پیشبرد هر چه سریعتر سازمان است. گرفتن اطلاعات یا به قولی دیگر تصرف اطلاعات بر روی افراد یک سازمان متمرکز است. زیرا دانش عینی سهل الوصول تر از دانش نهانی در افراد است. در مورد دانش عینی و نهانی در ادامه توضیح مفصل ارائه می گردد.

مدیریت دانش 2 قسمت دارد:

مدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیریث داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانائی های خاص هستند. این دو قسمت- محتوا و افراد- برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرایندها و تکنولوژی خاصی بهم متصل شده اند. محک زنی، تصرف بهترین عملها، ایجاد سازمانهای یادگیرنده، توسعه جوامع یادگیری، دیتا ماینینگ، ایجاد فرهنگ تغییر، بهبود جریان کاری و گردآوری نظام مند هوشمندی رقابتی و تجاری فقط چند نمونه از ابرازها، تمرینها، مداخلات و رهیافتهای زیربنا محور هستند که برای مدیریت دانش و اطلاعات بکار گرفته شده اند.

دو جزء عبارت مدیریت دانش یعنی مدیریت و دانش با کمک دو عنصر تواناساز تکنولوژی و فرهنگ سازمانی برای تحت کنترل درآوردن حافظه جمعی سازمانها با هم مختلط شده اند(گاندی، 2004)

                                                اکنون به تعریف مدیریت و دانش هر یک به طور جداگانه می پردازیم:

داده: مواد خام است.از آنچه که می بینیم و می شنویم تا آمارها و ارقام رسمی، همگی داده محسوب می شوند.

اطلاعات: سازماندهی داده ها، اطلاعات را به وجود می آورد به بیانی دیگر داده های مرتب و سازماندهی شده اطلاعات، نامیده می شود. مانند لیست مراجعان کتابخانه طی 1 ماه اخیر.

دانش: پردازش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و به کارگیری اطلاعات پردازش شده در موضوعی خاص (در حقیقت تبدیل اطلاعات به دانایی) را دانش می گویند که بر 2 نوع است:

1.       دانش عیان یا دانش صریح، دانشی است که مدون شده است و یا به فرمتهای خاصی ارائه شده است. مثلاً توضیح داده شده یا ثبت شده یا مستند شده و بنابراین به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود.

2.      دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشده ای است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد است و هرگز به طور کامل و قابل فهم برای سایرین بیان، ثبت، مستند یا مدرون نشده است. طبق برآوردها %80 از مهمترین دانش را دانش نهان شکل می دهد.

تعریف مدیریت:

مدیریت یعنی توانایی به کارگیری داده ها و انجام کار جهت دست یابی به یک هدف. مدیریت اساساً بر طبقه بندی، فراهم کردن ساختار و     ایجاد ادراک به هم پیوستگی در یک سازمان دلالت دارد.

 

نقش چهار عنصر اساسی در مدیریت دانش:

1.       نقش دانش در مدیریت دانش

2.      نقش مدیریت در مدیریت دانش

3.     نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش

4.      نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش

 

نقش دانش در مدیریت دانش

هنگامی که دانش، مدون و کدگذاری شود مصنوع دانش تولید می شود و این صمنوع دانش است که می تواند مدیریت شود. چالش واقعی مدیریت دانش در توانایی تشخیص و تسخیر دانش نهان است به طوری که در هنگام نیاز قابل بازیابی باشد. دانش عیان بآسانی قابل ثبت و انتقال است اما  تشخیص، تصرف و انتقال دانش نهان مشکل است.

 

نقش مدیریت در مدیریت دانش:

                                                هدف اصلی مدیریت دانش عیان و نهان در سازمان است. برای مدیریت دانش عیان، سازمانها باید:
  دانش را بدست آورده و یا تولید و ایجاد کنند.

  دانش را برای سهولت دسترسی رمزگذاری و سازماندهی نمایند.

  دسترسی به دانش را برای دیگران با ارتباطات یا انتشارات میسر نمایند.

  دسترسی  و بازیابی دانش را تسهیل نمایند.

  دانش را  برای حل مشکلات، تصمیم گیری، بهبود اجرا، راهبری، تحلیل موقعیتها و فرایندها برای پشتیبانی فعالیتهای کاری بکار گیرند.

دانش نهان به 2 طریق قابل مدیریت است:

1.       از طریق ارتباطات نوشتاری، مصاحبه ها و پیشینه های شفاهی

2.      انتقال دانش از طریق ایجاد گروه های دانش یا گروه های هم عمل در سازمانها

 

 

 

نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش:

                        تکنولوژی اطلاعات میتواند بعنوان ابزاری قدرتمند عمل کرده و ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای همه وجوه مدیریت دانش شامل تسخیر، اشتراک و کاربرد دانش تأمین کند. توانایی تکنولوژی اطلاعات در کاوش، نمایه ، تلفیق، بایگانی و انتقال اطلاعات میتواند تحولی در  گردآوری، سازماندهی، رده بندی و اشاعه اطلاعات ایجاد کند. تکنولوژی اطلاعات فقط نقش پشتیبان را در مدیریت دانش ایفا میکند.  تکنولوژی اطلاعات به تنهایی تأمین کننده دانش نیست. تکنولوژی اطلاعات میتواند به افراد در پیدا کردن اطلاعات کمک کند اما این خود افراد هستند که باید تعیین کنند آیا اطلاعات متناسب و مرتبط با نیاز خاص آنها هست یا خیر. برای تبدیل اطلاعات به دانش، افراد باید اطلاعات را تحلیل، تفسیر و درک کرده و آن را در متنی جای دهند.

 

نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش:

یکی از عوامل توانمند کردن مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی است که مشوق تعامل افراد با یکدیگر و تبادل نظرات و تجربیات و نقطه نظرات است  و به کارکنان اجازه میدهد که بدون ترس از بازخواست صدایشان را به گوش دیگران برسانند. داونپورت و دیگران اظهار می دارند: "اگر زمین فرهنگی پروژه مدیریت دانش حاصلخیز نباشد، نه مقدار تکنولوژی و نه محتوای دانش و نه داشتن یک مدیریت پروژه خوب هیچکدام موفقیتی در بر نخواهند داشت"

در آغاز به تعریف داده و اطلاعات و دانش هر یک به طور جداگانه پرداختیم. هر یک از این سه مقوله باید به نحو کارآمدی مدیریت شوند که قطعاً مدیریت هر سه آنها در عین مرتبط بودن با یکدیگر، حوزه هایی متمایز از یکدیگرند.

برخلاف سیستمهای مدیریت اطلاعات و مدیریت داده ها، مدیریت دانش هیچگونه کامپیوتر یا تکنولوژی اطلاعات خاصی ندارد. اما از یک یا چند مورد از کاربردهای تکنولوژی اطلاعات استفاده کند. در این میان داده کاوی بیشترین تأثیرات بالقوه را در مدیریت دانش دارد.

بطور خلاصه، مدیریت داده ها، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در عین ارتباط با یکدیگر، متمایزند. سیستمهای مدیریت داده ها، امور تکراری و روزانه سازمانها را خودکار نموده و انواع محدودی از اطلاعات را بدست می دهند. سیستمهای مدیریت اطلاعات به کاربران امکان میدهند که داده ها را تا سطح معینی کنترل و دوباره چینی کرده و بدینوسیله به آنان کمک میکنند که ارتباط بین عناصر داده ها را کشف نمایند. مدیریت اطلاعات در شکل اپکها، پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و شبکه جهانگستر وب جزء لاینفک کتابخانه های امروزه شده است.

گرچه مدیریت اطلاعات و داده ها عناصر مهم مدیریت دانش هستند، هدف غائی مدیریت دانش ترویج اشتراک و یادگیری مشارکتی در سازمانهاست.(گاندی، 2004)

                                              مدیریت دانش را می توان شامل فرایند مدیریت دانش، فناوری، استراتژی و رفتار سازمانی دانست. به صورت تیتروار فرایند مدیریت دانش شامل موارد زیر می شود:

1. شناسائی دانش                                                                     2. تحصیل دانش                                                                      3. توسعه دانش                                                                             4. به اشتراک گذاری دانش                        

5. بهره برداری از دانش                               6. حفاظت از دانش

 

مواد کتابخانه ای از حالت سنتی خود رخت بربسته و به سوی الکترونیکی شدن پیش می رود. ویژگی هایی از قبیل نبود محدودیت زمان و مکان در استفاده از منابع الکترونیکی، انعطاف پذیری، نسخه برداری راحت، استفاده همزمان افراد متعدد از آنها، کم حجم بودن و بالاخره هزینه پائین منابع الکترونیکی از جمله مواردیست که برای کاربران جذابیت بیشتری نسبت به استفاده از منابع چاپی ایجاد نموده و تقاضا برای استفاده از منابع الکترونیکی را بالا برده است.

روند رو به رشد منابع الکترونیکی کتابداران را ناگزیز می سازد که با این منابع آشنایی کامل پیدا کنند و منابع الکترونیکی را به اصلی ترین هدف کتابخانه (دسترس پذیر نمودن اطلاعات یا اشاعه اطلاعات) نزدیک نمایند. در ادامه با منابع الکترونیکی و انواع آن آشنا شده و معیار انتخاب هر یک از آنها مطابق با معیارهای مدیریت دانش شرح داده می شود. 

 

تعریف منابع الکترونیکی و انواع آن

                                                منابع الکترونیکی، منابعی هستند که با فناوری رایانه در ارتباط هستند یا منابعی که به شیوه های الکترونیکی قابل دسترسی      می باشند. انواع منابع الکترونیکی شامل:

1.       منابع ناپیوسته: این منابع روی لوح فشرده یا دیسکت، قابل دسترسی هستند.فناوری دیسک فشرده در اواسط دهه 1980 معرفی و تا دهه 1990 به رشد سرسام آور خود همچنان ادامه داد. از این قالب بیشتر جهت استفاده از منابع مرجع مثل دایرة المعارفها، فرهنگهای لغت، راهنماها و امثال آن استفاده می شود.

2.      خدمات جستجوی پیوسته: که معمولا با پرداخت هزینه می توان از آنها استفاده کرد. اولین شکل ابزار اطلاعاتی الکترونیکی که در دهه 1960 وارد بازار شد، خدمات جستجو و اطلاع رسانی پیوسته بود که توسط میزبانانی مثل دایالوگ، بی آر اس، اس دی اس فراهم شد. خدمات جستجوی پیوسته به دلیل جامعیت اطلاعات که در دسترس قرار دارند خیلی محبوب شدند. بعضی از مشهورترین این خدمات مثل DialogeWeb، OCLC FirstSearch ، STN Easy ، Ovid online and LexisNexis می باشند.

3.     منابع اینترنتی: اینترنت به عنوان " شبکه شبکه ها" تعریف شده است. اینترنت در دهه 1990 دورنمای جدیدی را برای جستجو کنندگان اطلاعات باز کرد. اینترنت یک توزیع کننده وسیع و یک وسیله تجاری و محبوب ارتباطات شده است که قابل دسترسی برای میلیونها فرد و سازمان است. در حال حاضر میزان زیادی اطلاعات به وسیله اشخاص و سازمانها از طریق شبکه جهانی وب، در دسترس ساخته شده است. گروه زیادی از منابع مرجع بدون هزینه روی وب قابل دسترس هستند. (سینق، 2004)

4.      فهرست عمومی پیوسته کتابخانه ها یا مراکز اطلاع رسانی که اکثراً رایگان هستند. دایرة المعارف بین  المللی اطلاع رسانی و کتابداری (Brien,1997). فهرست پیوسته همگانی را این گونه تعریف کرده است: پایگاه اطلاعاتی از رکوردهای کتابشناختی، اغلب متعلق به مجموعه ک تابخانه ای خاص که امکان جستجو از طریق عنوان موضوع و مؤلف در آن توسط پایانه های عمومی وجود دارد. (داورپناه، 1381)                                                  

 

مدیریت منابع الکترونیکی:

                                                منظور از مدیریت منابع الکترونیکی، فراهم آوری یک ساختار جامع و انجام یک سلسله فعالیتهای نظام مند است که به تحویل الکترونیکی اطلاعات، منجر می شود. این موارد به ترتیب زیر هستند:

1.       مجموعه سازی که شامل: انتخاب – سفارش و خرید منابع است.

2.      سازماندهی که فهرست نویسی و رده بندی منابع الکترونیکی را در بر می گیرد.

3.     دسترسی، شامل مواردی چون: امانت منابع و آگاهی از وجود آنها توسط کاربران است.

4.      حفاظت از منابع الکترونیکی، که دربرگیرنده وجود آرشیو استاندارد و محل نگهداری مناسب برای این منابع و امنیت آنها می باشد.

5.     مسائل بودجه

6.      ارزشیابی که مسائل آماری و مدیریتی و نظرسنجی از کاربران را در بر می گیرد.

7.     گسترش خدمات و پشتیبانی (Webber,2002)

 

مدیریت دانش و معیار انتخاب منابع الکترونیکی

                                                در مدیریت منابع الکترونیکی برای انتخاب هر یک از انواع منابع الکترونیکی بایستی معیارهایی در نظر گرفته شود که با موارد ذکر شده بالا مطابقت داشته باشد بدیهی است مدیریت دانش در انتخاب این معیارها و در نهایت انتخاب منابع الکترونیکی، مناسب با نیاز کتابخانه و مراجعه کننده نقش بسزایی دارد. در این بخش به بررسی این معیارها می پردازیم:

 

معیارها در مدیریت مجموعه سازی منابع الکترونیکی:

انتخاب:

                        معیارهای انتخاب دیسک فشرده برای کتابخانه:

لاگاردیا و هابر (LaGuardia and Huber) پیشنهاد می‌کنند کتابداران به هنگام انتخاب دیسک فشرده به نصب آسان ، قیمت منصفانه ، تکنیکهای خوب پشتیبانی و محدودیتها و شرایط منصفانه مجوز دیسک فشرده توجه کنند.

چاودهاری(Chowdhury)، مامبرتی(Mambretti)و رولی و سلاک (Slack Rowley and) پیشنهاد می‌کنند ارزیابی دیسک فشرده براساس موارد زیر صورت گیرد:

·          اعتبار ناشر

·         محتوا و پوشش بانک اطلاعاتی

·         جاری بودن بانک اطلاعاتی و بسامد روزآمد کردن

·         کیفیت فناوری ، شامل بودن راهنمای کاری و پشتیبانی کاربر

·         نوع و اقتضاء اطلاعات

·         پرمایگی و یا محتوای تخصصی

·         درجه تعاملی[2][2]

·         تسهیلات و سرعت دسترسی به اطلاعات

·         عمر مفید محصول

·         رابط کاربر[3][3]

·         استاندارد کردن

·         هزینه

·         تسهیلات مورد نیاز

 

معیارهای انتخاب خدمات جستجوی پیوسته:

 بر اساس نظر فوستر (Forrester) و رونالدز( Rowlands) و رولی( Rowley) نکات مهم زیر باید هنگام انتخاب یک سرویس جستجوی پیشرفته مورد توجه قرار گیرد.

·          شمار بانکهای اطلاعاتی عرضه شده

·         امکانات جستجو و بازیابی

·         رابط جستجو[4][4] ( رابط کاربر ساده و پیشرفته)

·         ساختار بانک اطلاعاتی و قالب پیشینه

·         هزینه

·         زمان لازم جهت گسترش امکانات جستجو

·         امکان جستجو بین بانکهای اطلاعاتی

·         وسایل ارتباطی

·         خدمات پشتیبانی

·         امکانات اضافی مثل خدمات آگاهی رسانی جاری[5][5]

 

معیارهای انتخاب منابع اینترنتی در کتابخانه ها:

معیارهای انتخاب ابزارهای اینترنتی تکامل یافته از معیارهای تعیین شده برای مطالب چاپی است. اگرچه منابع الکترونیکی نیاز به مجموعه وسیعی از معیارها جهت پوشاندن تغییرات منظمی که در محصولات و روشهای دسترسی آنها اتفاق می افتد دارند. Davis , 1997) منابع اینترنتی بر طبق موارد زیر ارزیابی شوند:( Pratt et al. , 1996)

·          کیفیت ، چگونگی و اعتبار محتوا

·         اهمیت پوشش دهندگان منابع

·         جامعیت و تمامیت

·         درجه ارتباط اطلاعات

·         استفاده آسان

·         ثبات و پایداری

·         هزینه و حق مولف

·         نرم افزارها و سخت افزارهای مورد نیاز(سینق، 2002)

 

معیارهای انتخاب فهرست عمومی پیوسته در کتابخانه ها:

       فهرستهای عمومی پیوسته کتابخانه ها اغلب بر اساس موارد زیر ارزیابی و انتخاب می شوند:

·         جاری بودن فهرستها و بسامد روزآمد کردن آن

·         میزان پوشش تعداد کتابها یا کتابخانه ها

·         وجود راهنماهای الکترونیکی و چاپی

·         امکانات جستجو و بازیابی

·         تعداد فیلدهای کتابشناختی

 

در مبحث مجموعه سازی، طبق استراتژیهای مدیریت دانش باید افرادی انتخاب شوند که در این حیطه متخصص موضوعی و متخصص کتابداری و اطلاع رسانی باشند همچنین به یک متخصص در زمینه سخت افزار و نرم افزار رایانه نیز نیاز می باشد که بایستی این متخصصین در تعامل تجربیات و دانش با یکدیگر باشند تا از دوباره کاری های گه گاه جلوگیری شود.

به طور کلی در مجموعه سازی منابع الکترونیکی، باید معیارهای زیر در نظر گرفته شود:

جامعه استفاده کننده: اطلاعات منابع الکترونیکی مورد نظر باید متناسب با نیازهای آموزشی و پژوهشی جامعه کاربرباشد که این خود نیازمند بررسی و شناسایی دقیق نیازهای اطلاعاتی جامعه کاربر است.

محتوا: منابع الکترونیکی مورد نظر باید مرغوبیت، جامعیت و اعتبار منابع چاپی را داشته باشند. در ارزشیابی محتوای یک منبع الکترونیکی باید به مواردی چون :سطح فکری، عمق مطالب، صحت مطالب، دقت نویسنده، اعتبارنویسنده و تازه ونو بودن توجه شود.

شکل: منابع الکترونیکی باید به گونه ای باشند که کتابخانه، تجهیزات لازم را برای استفاده ازآنها دارا باشد.شکل انتخاب شده منابع، باید از استحکام و دوام طولانی برخوردار باشد.اگر منبع الکترونیکی به صورت لوح فشرده است، باید به قیمت، روزآمدبودن، محتوا و قابلیت شبکه ای شدن آن توجه شود. اگر منبع اینترنتی باشد، هزینه، قابلیتهای جستجو و محتوا باید در نظر گرفته شود.

 روزآمدی: محتوای منابع الکترونیکی باید تازه و بهنگام باشد×

 

سازماندهی
لازم است که منابع الکترونیکی،همچون منابع چاپی،براساس اصول پذیرفته شده ای سازماندهی شوند تا کاربازیابی این مواد،تسریع و تسهیل گردد.


دسترسی
کاربران کتابخانه باید برای استفاده ازمنابع الکترونیکی آموزش ببینند و شیوه های ممکن برای دسترسی آنها به منابع الکترونیکی باید شناسایی شود.امانت بین کتابخانه ای می تواند درافزایش دسترسی کاربران به منابع الکترونیکی موردنیازشان،مؤثرباشد.

 

حفاظت ازمواد

باید برای منابع الکترونیکی،محلی مناسب درنظر گرفته شود.باید مدت دوام و شرایط نظافت منابع الکترونیکی به ویژه لوحهای فشرده را درنظرگرفت.مساله ویروسی شدن منابع الکترونیکی هم باید مورد توجه قراربگیرد.اگر منابع الکترونیکی دریک آرشیو استانداردنگهداری نشوند و ازآنها به طورنامناسب استفاده شود،احتمال ازبین رفتن منابع الکترونیکی وجودخواهدداشت.درمورد امنیت منابع الکترونیکی باید تدابیرلازم اندیشیده شود.


مسائل بودجه

برای تهیه منابع الکترونیکی باید بودجه ای مناسب درنظرگرفته شود.


ارزیابی
ارزش منابع الکترونیکی باید تجزیه و تحلیل گردد.
مجموعه منابع الکترونیکی باید که ازطریق بازخورد کاربران ارزیابی شود.پیشنهادها از سوی کاربران می تواند در عملکرد بهتر مجموعه مؤثر باشد. همچنین به کارگیری گزارشهای آماری در ارزیابی منابع الکترونیکی می تواند مثمر ثمر باشد.تهیه آمار دقیق خدمات ارائه شده از طریق منابع الکترونیکی، برای تصمیم گیریهای آینده بسیار مهم است.

 

گسترش خدمات و پشتیبانی

دراین بخش ازمدیریت منابع الکترونیکی،باید به شناسایی محصولات جدید کتابخانه ای و خصوصیات آنها پرداخت.بهتراست که با فهرستی از فروشندگان و کارگزاران مخصوص منابع الکترونیکی که مورد اعتماد هم باشند،خدمات پشتیبانی را برای این منابع فراهم آورد. برای گسترش خدمات ازطریق منابع الکترونیکی، باید تلاشهای لازم صورت گیرد..

 (Electronic Resources Managenment Initiative.Retrieved,2003)

 

نتیجه گیری:

                                      با توجه به مطالب قید شده، هدف مدیریت دانش ایجاد یک محیط یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین انبوه اطلاعات تولید شده توسط افراد قسمتهای مختلف یک سازمان (مثلاً در یک کتابخانه مدیران و کارکنان بخش مجموعه سازی، سازماندهی، نگهداری مواد و...) و مرتبط کردن آنها با هم است.

مدیریت دانش بر تسخیر و سازماندهی دانش عیان و نهان  افراد یک مجموعه بنا نهاده شده است. هدف نهایی مدیریت دانش حذف لایه های میانجی بین تولید کنندگان و استفاده کنندگان دانش است.بنابراین نقش کتابخانه ها دیگر به عنوان واسطه های بین منابع دانش و کاربران موضوعیت ندارد. منابع اطلاعاتی اغلب به فرم الکترونیکی دسترس پذیر می شوند و کاربران با کسب سواد اطلاعاتی لازم می توانند با تحمل کمترین زحمت به بازیابی و استفاده از منابع مورد نیاز خود اقدام نمایند. در چنین شرایطی نقش کتابخانه ها نه به عنوان پشتیبان مطرح می گردد. در حقیقت کتابخانه الکترونیکی باید نه به عنوان مکانی برای نگهداری و ذخیره اطلاعات بلکه به عنوان دروازه ای عمل کند که از طریق آن کاربران بتوانند به منابع اطلاعاتی وسیع و مورد نیاز دست یابند. این همان نقشی است که هاوکینز در سال 1998 از کتابخانه ها متصور بوده؛ وی معتقد است که کتابخانه آینده به دسترسی و مدیریت دانش می پردازد، نه مالکیت.

 

منابع و مآخذ:

- داورپناه،محمدرضا. جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی درمنابع چاپی و الکترونیکی. ویراستار محمد حسین دیانی. تهران دبیزش، 1381، ص 63.

 - سینق، اس.پی. مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی. ترجمه: زهرا بتولی، نشریه فنی مدارک علمی، دوره پنجم؛ شماره اول، 1384.

 - گاندی، اسمیتی.مدیریت دانش و خدمات مرجع در کتابخانه ها. مترجمان: مریم صراف زاده، افسانه حاضری بغدادآباد، نشریه فنی مدارک علمی، دوره چهارم؛ شماره چهارم، 1384.

 

-- Chowdhury, G.G., 1999, Introduction to Modern Information Retrieval, Library Association Publishing, London.

 

-          Davis , T.L., 1997, "The evolution of selection activities for electronic resources", Library Trends, 45, 3, 391-40.

 

-  Forrester, W.H., Rowlands, J.L., 1998, The Online Searcher's Workbook, Library Association Publishing, London .

 

  - LaGuardia, C.M., Huber, C., 1992, “Digital dreams: a CD-ROM user’s wish list”, Library Journal, 117, 2, 40-3.

 

-          Mambretti, C., 1998, CD-ROM Technology: A Manual for Librarians and Educators, McFarland , NC .

 

-          Pratt, G.F., Flannery, P., Perkins, C.L.D., 1996, "Guidelines for Internet resource selection", College & Research Libraries News, 57, 3, 134-46

 

-          Rowley, J.E., 1998, The Electronic Library, 4th ed., Library Association Publishing, London .

 

-          Rowley, J., Slack, F., 1997, "The evaluation of interface design on CDROMs", Online & CDROM Review, 21, 1, 3-13.

 

-          Singh, S.P., 2003, "Evaluation of electronic reference sources", DESIDOC Bulletin of Information Technology, 23, 2, 43-7.

 

-          Webber, Sheri(2002).Electronic Resources Management Program Purchase College Library. Retrieved November 23,2003. Avalable: http://dlist.sir.arizona.edu/archive

 

 


[6][1] . رمضانی، زهره. کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه اصفهان.

[7][2] Degree of interactivity

[8][3] . User interface

[9][4] Search interfaces

[10][5] .Current awareness services

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظقالب وبلاگقالب وبلاگگالری عکسفاگالری عکس آلامتو