فال

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

اس ام اس عاشقانه

مدیریت خلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی - نمایه


نمایه
 
پيوند ها

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ توسط نمایه

مدیریت خلاق در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

 تعاریف خلاقیت:

خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی مفاهیمی هستند که اغلب به جای یکدیگر به کار برده می شوند.  در تعریفی آمده است: "خلاقیت (Creativity) عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف" و در جای دیگر خلاقیت این طور تعریف شده است: "توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین ایده ها" و یا " به کارگیری توانائیهای ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید".  نوآوری (Innovation) فرآیند بکارگرفتن یک ایده خلاق و تبدیل آن به یک محصول، خدمت یا شیوه مفید می باشد.

به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد و نو آوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است.

 کارآفرینی تمایل به پذیرش ریسک جهت بکار اندازی یک محصول جدید، خدمت جدید، فرایند جدید در سازمان است. تعدادی از افراد سازمان تمایل دارند که آینده را تغییر دهند و فکر می کنند که توانایی لازم برای ایجاد تغییر موفقیت آمیز در داخل سازمان را دارند که این افراد کارآفرینند.

تکنیک های خلاقیت:

1-    یورش فکری (Brain Storming)

2-    الگوبرداری از طبیعت (Bionics)

3-    تکنیک گروه اسمی (Nominal Grouping)

مراحل خلاقیت:

1-    کسب دیدگاه و نگرشی موافق نسبت به فکر (ایده)های نوین

2-    حساسیت نشان دادن نسبت به مساله

3-    آمادگی یافتن برای خلاقیت از طریق کسب مواد خام لازم

4-    به کارگیری سلاست فکر

5-    فعالیت ضمیر ناخودآگاه بر روی مساله

6-    درخشش ناگهانی یک فکر

عوامل سازنده خلاقیت:

1-    تخصص یا مهارت در یک زمینه

2-    تفکر خلاق و انعطاف پذیر

3-    انگیزه درونی

فرآیندهای حل خلاقانه مساله

1-    تحلیل محتوا:

2-    تشخیص مشکل

3-    شناسایی مشکل

4-    فرضیه سازی

5-    ایجاد شقوق مختلف

6-    ارزیابی و انتخاب بهترین راهکار

7-    اجرا

8-    کنترل

موانع خلاقیت:

1-    فقدان اعتماد به نفس

2-    ترس از انتقاد و شکست

3-    تمایل به همرنگی با جماعت

4-    فقدان تمرکز ذهنی

موانع حل خلاقانه مساله یا مشکل:

1-    موانع فردی:

الف- موانع ادراکی: عدم توانایی درک یک مساله یا اطلاعات مورد نیاز برای حل آن مثل اشتباه گرفتن علت و معلول

ب- موانع احساسی: زمانیکه تهدیدها متوجه نیازهای احساسی ما شوند مثل ترس از اشتباه یا مسخره شدن، بی صبری

ج- موانع ذهنی: عدم مهارت فکری لازم برای یافتن یک راه حل موفق یا عدم توانایی بکارگیری موثر آن راه حل

2-    موانع سازمانی: مثل سبک مدیریت، فقدان حمایت لازم، کار یکنواخت، انتظارات دیگران

3-  موانع فرهنگی: که از قبل به صورت قاعده یا اصل (خوب و بد) در جامعه شکل گرفتند و اختیار تفکر را از انسان سلب کردند مثل عدم علاقه به تغییر، تاکید بیش از حد به رقابت یا همکاری و ...

تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت:

1-    سازمانهای خلاق و نوآور

2-    سازمانهای محافظه کار و سنتی

3-    سازمانهایی با نوآوری های مقلدانه

4-    سازمانهایی با تئوریهای نو و خلاق (خلاقیت نظری)

شرایط محیط برای ایجاد خلاقیت در سازمان

1-    دسترسی راحت به مدیران برای ارائه افکار و نظرات

2-    بالابودن فرهنگ کارکنان و مدیران

3-  احترام به افراد و باورهای آنان و تقویت نظرات و عقاید جدید و آزادی تفکر و بکارگیری سیستم مدیریت استعداد (Talent Management System=TMS)

4-    ارائه خدمت مردمی و جذب آحاد مردم

5-    گردش شغلی مناسب

6-    انجام کار گروهی

7-    امنیت شغلی

8-    استقبال مدیران از عامل تغییر و آگاهی اعضای سازمان به اینکه تغییر به نفع آنها و سازمان است

9-    ایجاد محیط مشارکت

10-انعطاف پذیری سازمان در رویارویی با بحرانهایی که غالباً ناشی از رقابتهای اقتصادی است

11-داشتن ساختار ماتریسی و شبکه ای در سازمان (برای بروز خلاقیت این ساختار مناسب تر از تشکیلات بروکراتیک، مکانیستیک و غیر قابل انعطاف است)

12-وسعت منابع اطلاعاتی در سازمان و امکان تبادل اطلاعات بین واحدها

13-اعطاء مشاغل چالش انگیز به افراد خلاق

14-اعتقاد رهبر به ارزشمند بودن خلاقیت و انتقال این احساس به دیگران و ارزش قائل شدن برای افراد خلاق و سخت کوش

15-آموزش مستمر برای به روز درآوردن دانش افراد و آموختن مهارتهای تفکر خلاق

16-شناسایی افراد خلاق و بکارگیری نتایج حاصل از فعالیتهای خلاقانه آنها و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق

17-ایجاد جو باز برای برقراری روابط متقابل بین اعضاء

18-شکیبایی در برابر شکست ها

19-تعیین اهداف به صورت مشخص و دادن آزادی عمل به اعضاء در جهت تامین آن اهداف

20-به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور در سازمان

21-امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوششهای نوآورانه

22-تبادل فرهنگی میان سازمانها و در کنار هم قراردادن افراد محافظه کار و سنتی با افراد نوجو و خلاق و ایجاد محیطی جهت مبادله اطلاعات

23-درک و همراهی اطرافیان از پیچیدگی کار فرد خلاق

24-بوجود آوردن دفترهای مخصوص برای کارکنانی که شایستگی لازم برای خلاقیت را دارند و دادن وقت برای خلاقیت (یا ایجاد واحدی مخصوص خلاقیت که در بعضی از سازمانهای به نام واحد تحقیق و توسعه وجود دارد)

25-برقراری سیستم پیشنهادات

خلاقیت در کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی

 خلاقیت به سازمانها، از جمله کتابخانه این امکان را می دهد که بیش از آنکه فقط بعد از وقوع تغییر نسبت به آن واکنش نشان دهند تغییراتی سازنده را که برای موجودیتشان ضروری است به وجود آورند.

برای ایجاد خلاقیت در سازمان فنون عملیاتی وجود دارد که رعایت چند عامل در مورد این فنون لازم است:

1-    کاربرد فنون عملیاتی خلاقیت باید تابع یک طرح پیشرونده باشد نه فعالیتی کوتاه مدت.

2-    برای دستیابی قطعی به اندیشه های سازنده باید دفعات زیادی تجربه را آزموده و کار را تکرار کرد.

3-    مدیریت باید از اندیشه های ارائه شده استفاده کند یا برای رد اندیشه ها توضیحی داشته باشد.

4-  تشویق خلاقیت کارمندان و برنامه ریزی برای خلاقیت آنان (که البته برنامه ریزی برای کارمند خلاق مستلزم آگاهی مدیر از نتایج بررسیهای شخصیت خلاق است که اساساً افراد خلاق درون نگرند و کارکردن در یک گروه بزرگ و همراهی با آنان برایشان دشوار است و انتقاد از وضع موجود سازمان دارند)

راههای ایجاد خلاقیت در کتابخانه

حدود 101 راه برای ایجاد، تشویق و پیشرفت خلاقیت تشخیص داده شده است که این راهها جرقه ای در خلاقیت بالقوه کارمندان ایجاد می کند. برخی از این راهها که در کتابخانه نیز کارآیی دارند عبارتند از:

1-    ریسک کردن

2-    پذیرفتن شکست

3-    پرورش صداقت و گشودگی، بازی آزاد، شوخ طبعی و آزادی

4-    تاکید بر روی نکات مثبت

5-    گروههای کاری خلاقیت را افزایش می دهند

6-    بررسی توسعه کارکنان

7-    فراهم کردن منابع

8-    پاداش به کارکنان

فهرست منابع:

1.     فیشانی، تیمور. خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها. تهران: ترمه، 1377.

2.     مقیمی، محمد. سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی. تهران: ترمه، 1377.

3.     سربی، عبدالمجید. «مقایسه موانع عمده خلاقیت در معلمان زن و مرد دوره ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان زنجان». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، ۱۳۷۹.

4.     الوانی، مهدی. مدیریت عمومی. تهران: نشر نی، ۱۳72.

5.     رضاییان، علی. اصول مدیریت. تهران: سمت، 1373.

6.     اوانز، ادوارد. جی. فنون مدیریت برای کتابداران. ترجمه ناصری، فرشته. مشهد: آستان قدس رضوی، 1377.

7.     آروندی، سعید. «ارتباط موفقیت مدیران صنعتی با خلاقیت آنان». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)، ۱۳۸۱.

8.     باغدارنیا، مصطفی. «بررسی رابطه بین حل خلاقانه مساله توسط مدیران و جو سازمانی با عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)، 1385.

9.     استونر، جیمز آرتور فینچ؛ فریمن، ادوارد. مدیریت. ترجمه پارساییان، علی؛ اعرابی، محمد. تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، ۱۳۷۵.

10. الهی، محمود. «بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری سازمانی از دیدگاه مدیران سازمانهای دولتی مرکز استان کرمان». پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد کرمان)، 1378.

11. طالب بیدختی، عباس؛ انوری، علیرضا. «خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمانها». نشریه تفاهم، ۶و۵/ ۷/ ۸۴.

12. درویش، مهدی. «مدلی جامع برای معرفی خلاقیت در سازمانها». نشریه تحول اداری، شماره 18.

13. روحانی، عباس. «بهره گیری از خلاقیت و نوآوری در حل مشکلات سازمان». نشریه فولاد، شماره ۱۵۳.

14. «خلاقیت در سازمان». نشریه فرهنگ آشتی، ۱۶/ ۶/ ۸۲.

 15. Walton, graham." Theory, research, and practice in   library management 4: Creativity". Library management, vol. 1/2, 2008.(www.emeraldinsight.com)

16. upage.blogfa.com

 http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=860823019017.

18. http://www.knowclub.com/paper/?p=386

 


.: Weblog Themes By Pichak :.

تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
فال حافظقالب وبلاگقالب وبلاگگالری عکسفاگالری عکس آلامتو